Götterdämmerung - Biographies

Götterdämmerung: Anna Gabler (Gutrune), Nina Stemme (Brünnhilde) Götterdämmerung: Nina Stemme (Brünnhilde), Stephen Gould (Siegfried), Anna Gabler (Gutrune), Chor un Götterdämmerung: Stephen Gould (Siegfried), Chor und Statisterie

Götterdämmerung

Richard Wagner
Libretto by Richard Wagner

Third Day of "Der Ring des Nibelungen"

Nationaltheater

Munich Opera Festival 2012
Sunday, 15. July 2012

Conductor


Kent Nagano. © Benjamin Ealovega

Choreography


Zenta Haerter

Dramaturgy


 

Dramaturgy


 


Siegfried


Stephen Gould
Wellgunde


Angela Brower


1. Norn


Jill Grove (© Lisa Kohler)